Język obcy również dla przedszkolaków

Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w przedszkolach przewiduje projekt nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Projekt został...

07.02.2014

Egzaminatorzy będą zarabiać mniej

MEN chce zmienić zasady wynagradzania egzaminatorów, m.in. obniżyć kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego. W czwartek do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany...

07.02.2014

Ustawa o ochronie lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

31 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw tekst jednolity ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (poz. 150).

05.02.2014

Pensje nauczycieli bez zmian

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę budżetową na 2014 r. Kwoty bazowe będące podstawą wyliczania nauczycielskich wynagrodzeń pozostają bez zmian.

05.02.2014

"Ustawa rekrutacyjna" już obowiązuje

W sobotę, 18 stycznia 2014 r., wchodzi w życie nowelizacja zmieniająca zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

18.01.2014

Rejestr TERYT zaktualizowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów aktualizujące krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).Artykuł pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

17.01.2014