Po wejściu w życie zmian jednym z zadań ministra edukacji będzie wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Reforma będzie wdrażana stopniowo. W roku szkolnym:
- 2014/2015 podręcznik trafi do uczniów klas I szkół podstawowych,
- 2015/2016 podręcznik otrzymają uczniowie klas II szkół podstawowych,
- 2016/2017 podręcznik zostanie przydzielony uczniom klas III szkół podstawowych.
Jednym z celów reformy jest ograniczenie kosztów pomocy dydaktycznych, jakie ponosili rodzice uczniów. Według MEN na rynek trafiało coraz więcej pakietów edukacyjnych i materiałów, które ograniczały samodzielność ucznia i autonomię nauczyciela.
Nowe przepisy wprowadzą zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne (np. zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej czy zespół nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w tych klasach), a na wyższych etapach edukacji – przez zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z ustawą, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli korzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę.
Zmienione zostaną warunki dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Zakazane będzie zamieszczanie w podręcznikach ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania. Chodzi o to, aby podręcznik mógł być przeznaczony do wieloletniego użytku. Obecnie korzystanie z podręczników używanych jest utrudnione ze względu na powszechną praktykę zamieszczania w nich ćwiczeń wymagających uzupełniania.

Polecamy: Są już formularze do zamawiania rządowego podręcznika