Projekt zakłada, że uczeń klasy ponadgimnazjalnej przenosząc się do innej placówki trafi do klasy równoległej. Wyjątkiem będzie zawodówka i szkoła artystyczna. Uczeń zawodówki przenoszący się do liceum w każdym przypadku trafi do pierwszej klasy. Powodem jest ograniczona podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana w zasadniczych szkołach zawodowych. W sytuacji, gdy uczeń szkoły artystycznej zmieni placówkę, trafi do klasy równoległej, ale będzie musiał nadrobić różnice programowe na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
Możliwe będzie również przejście do klasy programowo wyższej niż wpisana na świadectwie. Uczeń przechodzący z technikum, szkoły artystycznej lub z placówki, w której obowiązkowy był język mniej mniejszości narodowej lub etnicznej, będzie mógł się przenieść do wyższej klasy szkoły ogólnokształcącej, jeżeli miał pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Pełna treść projektu>>

Polecamy: Będą zmiany w klasyfikacji zawodów