Do klasyfikacji zostanie dodany m.in. zawód technik urządzeń dźwigowych. Według ministra gospodarki, który wnioskował o taką zmianę, na rynku pracy brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania tego zawodu. Z podobnych powodów na listę trafi technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik transportu drogowego.
Na wniosek ministra zdrowia od roku szkolnego 2015/2016 z klasyfikacji zniknie zawód technika farmaceutycznego, resort zauważył bowiem, że wzrost liczby szkół kształcących przyszłych techników nie przekłada się na liczbę osób zdających egzamin zewnętrzny, którego zdanie jest niezbędne, by pracować w aptece lub punkcie aptecznym. Z klasyfikacji znikną też zawody: opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna - ma to związek z deregulacją zawodów. Treść projektu>>

Polecamy: Kształcenie zawodowe zmierza ku lepszemu