"Ustawa rekrutacyjna" już obowiązuje

W sobotę, 18 stycznia 2014 r., wchodzi w życie nowelizacja zmieniająca zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Dostosuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

18.01.2014

Rejestr TERYT zaktualizowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów aktualizujące krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).Artykuł pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

17.01.2014

System powiadamiania ratunkowego kompleksowo uregulowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy kompleksowo normujące zagadnienia z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego. System ten opiera się na centrach powiadamiania ratunkowego (CPR),...

13.01.2014

Zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji wprowadzające zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości. Ustalona została również nazwa jednego...

10.01.2014

Nie tylko pedagog będzie uczył przedszkolaków

Już 18 stycznia wchodzi w życie nowela ustawy o systemie oświaty zmieniająca zasady rekrutacji obowiązujące w placówkach oświatowych. Nowe przepisy uelastycznią również wymagania dotyczące...

09.01.2014

Opublikowano "ustawę rekrutacyjną"

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację zmieniającą zasady rekrutacji do placówek oświatowych. Wejdzie w życie 18 stycznia 2014 r.

05.01.2014

Przedszkolni nauczyciele ze zniżkami na komunikację

Samorząd terytorialny

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych otrzymali ulgę na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz przy przejazdach środkami...

03.01.2014

Liczne zmiany wprowadzone przez ustawę "okołobudżetową"

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca budżet państwa na 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego...

01.01.2014