Język obcy od września będzie częścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Aby dyrektorzy przedszkoli nie mieli problemów ze znalezieniem osób, które poprowadzą tego typu zajęcia dla przedszkolaków, MEN postanowił złagodzić przepisy określające kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych. 

Od września język obcy także w przedszkolu>> 

Rozporządzenie stanowi, że do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu poprowadzi nauczyciel przedszkolny, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. W tym czasie nie będzie niezbędne ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.
Da to nauczycielom przedszkolnym czas na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji - uzasadniał MEN. Rozporządzenie wejdzie w życie 29 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1084).

Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>