Obecnie prawo nie przewiduje organizacji olimpiad dla uczniów gimnazjów. Mogą brać udział w rywalizacji zorganizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wymaga to zgody komitetów okręgowych lub rekomendacji szkoły. Jak jednak zauważa MEN, takie ograniczenia są zbyt restrykcyjne, ponieważ wielu uczniów gimnazjów chce brać udział w olimpiadach (26 tys. uczniów w roku szkolnym 2012/2013).

Gimnazjalista weźmie udział w olimpiadzie przedmiotowej>>

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które będzie podstawą do organizacji gimnazjalnych olimpiad. Celem zmiany jest poprawa jakości edukacji uczniów gimnazjów oraz szybsze rozpoznawanie osób szczególnie uzdolnionych. Nowela doprecyzuje również przepisy regulujące udział uczniów niepełnosprawnych w konkursach. Treść projektu>>

Nauczyciele: rząd nie dba o laureatów olimpiad>>