O skreśleniu decyduje dyrektor
Ustawa doprecyzuje zasady skreślania słuchaczy z listy. Po noweli akt prawny będzie precyzował, że skreślenie nastąpi w drodze decyzji dyrektora szkoły. Warunki, które umożliwią powtórzenie semestru w danej szkole określi rozporządzenie.

Ocena opisowa także dla czwartoklasisty>>

Niepełnoletni słuchacz będzie kontynuował naukę
Prawo dopuszcza możliwość przyjęcia do szkoły dla dorosłych osoby niepełnoletniej. Takiego słuchacza będą obowiązywać inne zasady - takie jak w szkołach dla dzieci i młodzieży. Po noweli słuchacz niepełnoletni, który nie otrzyma promocji na kolejny semestr lub nie przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, nie zostanie skreślony z listy. Powtórzy semestr. Ma to zagwarantować osobom, które zdecydują się na szkołę dla dorosłych, prawo do nauki do 18 roku życia.
 

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>