Słoneczka i buźki odchodzą do lamusa
Nowela ustawy o systemie oświaty zobliguje nauczycieli nauczania początkowego do stosowania wyłącznie ocen opisowych. W takiej formie wystawiane będą zarówno noty bieżące, jak i klasyfikacyjne - na koniec roku lub semestru.
Obecnie szkoły same mogą zdecydować, jak wyglądają oceny bieżące dla najmłodszych uczniów - określa się to w statucie.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Po zmianach nauczyciel nie będzie miał takiej swobody, oceniając każdą pracę szczegółowo opisze, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić. Wskaże także, jak powinna wyglądać przyszła praca ocenianego.
Według MEN taka forma ocen będzie motywować uczniów i ich rodziców do podejmowania większych wysiłków i poprawy rezultatów. Łatwiej będzie też unikać tych samych błędów w przyszłości.

MEN poprawi ustawę o systemie oświaty>>

Ocena opisowa również na dalszych etapach edukacji
Ocenę opisową będzie można wystawić uczniowi również po zakończeniu pierwszego etapu nauczania, z tym, że nie będzie to już obowiązek. Dodatkowym ograniczeniem jest zapis, że oceny końcowe i klasyfikacyjne mają być zawsze ustalane w formie stopnia.
Możliwość wystawiania ocen opisowych poza nauczaniem początkowym dotyczyć będzie wszystkich lub wybranych zajęć. Pełna treść projektu>>

Zobacz: Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>