Rejestr TERYT zaktualizowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów aktualizujące krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).Artykuł pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

17.01.2014

System powiadamiania ratunkowego kompleksowo uregulowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy kompleksowo normujące zagadnienia z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego. System ten opiera się na centrach powiadamiania ratunkowego (CPR),...

13.01.2014

Zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji wprowadzające zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości. Ustalona została również nazwa jednego...

10.01.2014

Nie tylko pedagog będzie uczył przedszkolaków

Już 18 stycznia wchodzi w życie nowela ustawy o systemie oświaty zmieniająca zasady rekrutacji obowiązujące w placówkach oświatowych. Nowe przepisy uelastycznią również wymagania dotyczące...

09.01.2014

Opublikowano "ustawę rekrutacyjną"

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację zmieniającą zasady rekrutacji do placówek oświatowych. Wejdzie w życie 18 stycznia 2014 r.

05.01.2014

Przedszkolni nauczyciele ze zniżkami na komunikację

Samorząd terytorialny

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych otrzymali ulgę na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz przy przejazdach środkami...

03.01.2014

Liczne zmiany wprowadzone przez ustawę "okołobudżetową"

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca budżet państwa na 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego...

01.01.2014

Nowe narzędzie tworzenia stron BIP

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji u.d.i.p. wprowadzone zostało nowe narzędzie udostępniania informacji publicznej - Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, przy pomocy którego możliwe będzie...

31.12.2013

Nowy podział subwencji opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. podziału subwencji oświatowej na 2014 r. Na każdego ucznia przypadnie większa kwota - subwencja wzrośnie o 79 zł.

31.12.2013

Maksymalnie 300 zł za pobyt w izbie wytrzeźwień

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego, natomiast jej wysokość ustala organ stanowiący tej jednostki . Maksymalna wysokość...

31.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. klasyfikacji budżetowej

Samorząd terytorialny

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została dostosowana do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.Artykuł...

30.12.2013