Rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań oraz legalizacji tych dokumentów, a także wysokość odpłatności za wydanie ich duplikatów. Tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych do treści aktu prawnego.

Polecamy: GIODO: PESEL w legitymacji szkolnej to zły pomysł