Opinie GIODO opisuje "Dziennik Gazeta Prawna". Resort edukacji chce, by w legitymacji szkolnej znalazł się nr PESEL ucznia. Dzięki temu dokument wystarczyłby do uzyskania pomocy lekarskiej, ponieważ można byłoby sprawdzić w systemie eWUŚ, czy dziecko jest objęte ubezpieczeniem. Pomysł skrytykował GIODO. Podkreślił, że celem wydania legitymacji szkolnych jest poświadczenie uczęszczania ucznia do wskazanej szkoły oraz uprawnień do ustawowych zniżek na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Dlatego też - jego zdaniem - informacja o nr PESEL jest zbędna. Informacja o tym, że legitymacja ma służyć weryfikacji ucznia w systemie eWUŚ powinna się znaleźć w ustawie a nie w rozporządzeniu - podkreśla GIODO. MEN odpowiada, że na razie nie podjął decyzji w tej sprawie.

Polecamy: Do lekarza z legitymacją szkolną