Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia przygotowanego przez MEN. Z wnioskiem o dodanie numeru PESEL do legitymacji wystąpił minister zdrowia. Na dostosowanie druków do nowych przepisów szkoły będą miały cały rok - nowe wzory legitymacji obowiązywać będą od roku szkolnego 2015/2016. Treść projektu>>

Polecamy: MEN chce zmienić wzory świadectw