Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia ws. wymagań przeciwpożarowych, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzone jest przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Do przekształcenia dojdzie z mocy prawa (na skutek zeszłorocznej nowelizacji) 1 września 2016 r.

BHP w szkole: dyrektor odpowiada za odśnieżanie i gospodarkę odpadami>>

Najdroższe będzie stworzenie wyjścia ewakuacyjnego ze schodami - MEN wycenia go na ok. 15 000 zł brutto. Przedszkola będą musiały także zamontować specjalne drzwi o wysokiej odporności ogniowej. W uzasadnieniu do projektu resort szacuje, że zamontowanie takich drzwi z samozamykaczem stanowić będzie wydatek rzędu 2000-2500 zł brutto. Przewiduje, że dostosowanie przedszkola do wymogów przeciwpożarowych wymagać będzie instalacji dwojga drzwi.
Przedszkola będą musiały zaopatrzyć się również w gaśnice  (150 - 200 zł). Rozporządzenie ograniczy także możliwość tworzenia kilku oddziałów przedszkolnych w strefie pożarowej. Projekt rozporządzenia>>

Blisko połowa włoskich szkół nie spełnia norm bezpieczeństwa>>