Rodzice i uczniowie włączeni w procedurę nadzoru
Swoje propozycję MEN zawarł w projekcie noweli ustawy o systemie oświaty, która ma m.in. na celu poprawę skuteczności działań organów nadzoru.
Dlatego też resort postuluje zaangażowanie uczniów i rodziców w całą procedurę. Po zmianach rada pedagogiczna ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru, a rada rodziców i samorząd uczniowski zaopiniują projekt dokumentu w tej sprawie.
Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

ZNP: to zacieranie granic
Postulat MEN krytycznie ocenia Związek Nauczycielstwa Polskiego.
"Uważamy, że wyposażenie uczniów w takie kompetencje w konsekwencji oznaczać będzie przyznanie im uprawnienia do decydowania o sposobie realizacji oddziaływań pedagogicznych szkoły skierowanych przecież do ucznia (adresatem zaleceń nadzoru pedagogicznego jest profesjonalny personel pedagogiczny szkoły, uczeń zaś jest adresatem jego działań pedagogicznych i jako taki nie może opiniować ani poprawności samych tych działań, ani tym bardziej sposobu ich doskonalenia)." - podkreślają związkowcy w opinii do projektu. Ich zdaniem zmiana doprowadzi do destabilizacji funkcji pedagogicznej szkoły i pomieszania ról.

ZNP przeciwko ograniczeniom w stosowaniu Karty Nauczyciela>>

Samorząd uczniowski nie bibelot. Ściągawka dyrektora gimnazjumPolecamy książkę: "Samorząd uczniowski nie bibelot. Ściągawka dyrektora gimnazjum">>

 

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>