Rozporządzenie dostosowuje podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. Zmieniono wszystkie podstawy programowe.

Łatwiej o pracę w szkole artystycznej>>

Uporządkowano je według schematu:
- wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia,
- efekty kształcenia dla poszczególnych specjalności w ramach zawodów,
- treści podstaw do poszczególnych przedmiotów.

Plany ramowe w szkołach artystycznych wkrótce na nowych zasadach>>

Z rozporządzenia zniknęły podstawy dla zawodu bibliotekarz i animator kultury, ponieważ zawody te będą wygaszane. Ma to związek z faktem, że studia wyższe, przygotowujące do wykonywania tych zawodów są tylko o rok dłuższe niż dwuletnia szkoła pomaturalna, a dają lepsze możliwości. szkoły policealne kształcące w zawodzie piosenkarz przekształca się w specjalność artystka estradowa w ramach szkoły muzycznej II stopnia. Rozporządzenie wchodzi w życie 21 sierpnia 2014 r.


Źródło: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1039).

Polecamy:  Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015