Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 454) określa zasady działania szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst jednolity nie wprowadza merytorycznych zmian do rozporządzenia. Treść aktu>>