Rozporządzenie zostanie dostosowane do nowych unijnych regulacji ws. pomocy de minimis. Z załączników zniknie m.in. wymóg składania oświadczenia, że wydawnictwo nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu przepisów prawa UE ani nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
Nowela określi także nowy formularz wniosku o dofinansowanie na 2014 r. Wydawcy, którzy się pospieszą i przed 1 lipca 2014 r. złożą wniosek na starych zasadach, będą musieli dokonać tej czynności powtórnie - już według nowych przepisów (w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.). Pełna treść projektu>>

Polecamy: MEN: rodzice nie dopłacą do droższej książki

Reforma dotycząca darmowych podręczników będzie jednym z tematów III zjazdu AZDS, który odbędzie się 29 maja 2014 r. w Warszawie. Program>>