Projekt powiela stawki wynagrodzeń obowiązujące przez ostatnie dwa lata.
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września - podobnie jak obecnie - będą wynosić:
- dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł.
"Rozwiązanie to nie zaburzy wypracowanych struktur wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie pozwoli zachować jego motywacyjny charakter" - podkreśla MEN i tłumaczy, że stawki nie wzrosną, ponieważ nie będzie podwyżki kwot bazowych określonych w ustawie budżetowej. Zmiana ma obowiązywać od 1 września 2014 r. Treść projektu>>

Polecamy:  Pensje nauczycieli bez zmian