Rządowi prawnicy zwracają uwagę na zapisy dotyczące korygowania limitu wydatków na rządowy podręcznik.
"Zastosowanie proponowanych regulacji może prowadzić do sytuacji, w której nastąpi obniżenie dotacji udzielonej konkretnej jednostce samorządu terytorialnego bez zmiany zakresu przekazanego do realizacji zadania. Będzie to prowadzić do sprzeczności z ustanawianymi tą nowelizacją zasadami prawa do dostępu do bezpłatnych podręczników oraz prawa wyboru sposobu nauczania przez nauczyciela" - podkreśla RCL.
Eksperci mają wątpliwości również do tempa wprowadzanych zmian. Zauważają, że możliwość wyboru innego niż rządowy podręcznik jest jedynie pozorna, ponieważ gminy będą miały zbyt mało czasu na podjęcie decyzji. Pełna treść opinii>>

Reforma dotycząca darmowych podręczników będzie jednym z tematów III zjazdu AZDS, który odbędzie się 29 maja 2014 r. w Warszawie. Program>>