Zmiany wprowadzi nowela ustawy o systemie oświaty dotycząca zasad udostępniania rządowych podręczników (druk sejmowy nr 2315). Ustawa ma uchylić art. 64 ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty, które regulują zasady prowadzenia zajęć oraz kursów zawodowych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
MEN zauważa, że w systemie oświaty funkcjonują różne modele prowadzenia zajęć w takiej formie, a szczegółowe rozwiązania dotyczące tej kwestii regulują rozporządzenia. Z tego powodu resort proponuje odstąpienie od jednolitego systemu dla wszystkich zajęć realizowanych z wykorzystaniem ww. metod i pozostawienie decyzji w rękach ministra tak, aby mógł swobodnie dostosować przepisy w zależności od rodzaju zajęć, których dotyczą.