Rozporządzenie (Dz. U. poz. 468) określa ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów oraz zasady wpisywania ich na listę egzaminatorów. Tekst jednolity nie wprowadza zmian merytorycznych w treści aktu prawnego. Treść aktu prawnego>>

Polecamy: Wynagrodzenie egzaminatora niższe o 5 proc.