MEN nie może narażać uczniów na brak nadzoru nad jakością materiałów używanych do nauczania - czytamy w opinii KPP Lewiatan do projektu noweli ustawy o systemie oświaty. Pracodawcy podkreślają, że konieczne jest doprecyzowanie trybu dopuszczania materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego. W opinii kładą również nacisk na ochronę interesów w toku, podobnie jak rządowi i sejmowi prawnicy podkreślają, że zmiany nie powinny wchodzić w życie tak szybko, a wydawcy powinni mieć dziesięć miesięcy lub nawet rok na dostosowanie się do nowych regulacji. Lewiatan doradza MEN ostrożność przy wprowadzaniu zmian dotyczących podręczników do nauki języków obcych, według pracodawców szybkie wprowadzenie nowych książek, bez odpowiedniej oceny skutków dla jakości edukacji, może przynieść więcej strat niż korzyści. Pełna treść opinii>>

Polecamy: RCL: nie można karać wydawcy za pomyłkę