Gotowe jest rozporządzenie o odpadach medycznych

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw oczekuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowe przepisy w dużej mierze powielają zapisy poprzednio...

10.10.2017

Karta martwego urodzenia ulegnie zmianom

Zgodnie z zapisami przekazanego 9 października 2017 roku do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, ilość...

09.10.2017

MZ zaproponowało zmiany w kryteriach oceny ofert

6 października 2017 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru...

06.10.2017

Będą nowe przepisy na wypadek epidemii

Rząd chce przygotować się na wypadek epidemii i przygotował projekt nowych przepisów, dzięki którym będzie można dużo szybciej uruchomić obowiązkowe szczepienia interwencyjne – nazywane „akcyjnymi” –...

05.10.2017

Dyrektywa fałszywkowa budzi wiele wątpliwości

W lutym 2019 roku wejdzie w życie postanowienie unijnej dyrektywy fałszywkowej wraz z rozporządzeniem delegowanym dotyczącym monitorowania leków sfałszowanych - informuje Rzeczpospolita.

05.10.2017

1 października 2017: weszła w życie sieć szpitali

594 placówki, w których jest łącznie ponad 145 tysięcy łóżek, funkcjonuje od niedzieli 1 października 2017 roku w ramach tzw. sieci szpitali. Resort zdrowia przekonuje, że nowe rozwiązania poprawią...

30.09.2017

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Więcej punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zmiany w jej organizacji - to efekt wprowadzenia sieci szpitali, która będzie funkcjonować od niedzieli 1 października 2017 roku. Od tego...

30.09.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski