Od 1 września 2017: nowa lista refundacyjna

Nowe leki stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaków złośliwych znalazły się na wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od piątku. Ogółem pacjenci mniej dopłacą do...

01.09.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o POZ

24 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on poprawę organizacji i funkcjonowania POZ, w...

24.08.2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września 2017 roku. Do wykazu obowiązującego od 1 lipca 2017 dodano 89 produktów leczniczych, w tym...

19.08.2017

Będą zmiany w transporcie międzyszpitalnym

Podstawowy zespół ratownictwa medycznego będzie mógł przetransportować pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowia z SOR do innego szpitala - przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia. Propozycję tę...

18.08.2017

NFZ sfinansuje opiekę perinatalną

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ zawiera nowe świadczenie, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka – informuje...

18.08.2017

Weszły w życie przepisy o minimalnych wynagrodzeniach

W środę, 16 sierpnia 2017 roku, weszły w życie przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Wynagrodzenie najmniej zarabiających medyków będzie podwyższane...

16.08.2017