Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił juz do komisji prawniczej, a akt wykonawczy w zmienionej formie wkrótce może zostać podpisany i ogłoszony.

Zmiany dotyczą między innymi wymogu segregacji odpadów zarówno w miejscach ich postawania, jak i magazynowania. Nie będzie natomiast konieczności stosowania nieprzezroczystych worków do zbierania odpadów, ponieważ było to trudne do stosowana dla placówek.

W porozumieniu z ministrem środowiska doprecyzowano oznaczenie pojemników do zbierania odpadów, wskazano na konieczność identyfikacji tych o ostrych końcach i krawędziach, a także wprowadzono wymóg oznakowania worków i pojemników datą oraz godziną otwarcia i zamknięcia.

Cały artykuł: www.gazetaprawna.pl