Oprócz kwestii dotyczącej kosztów w procedurach transplantacyjnych, projekt będzie regulował także kwestie zmian w zakresie woli zmarłego w dokumentacji medycznej, ograniczenia zakresu wyłączenia stosowania przepisów ustawy, zgody na pobieranie w celu innym niż przeszczepienie, terapii autologicznej, pobierania komórek regenerujących się od małoletniego czy zmian modelu alokacji i systemu dystrybucji narządów i zasad kwalifikacji do przeszczepiania.

Przedmiotem regulacji będą także kryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki, przeszczepy krzyżowe i łańcuchowe, działalność ośrodków poszukujących dawców dla niespokrewnionych biorców wymagających leczenia macierzystymi komórkami krwiotwórczymi, stworzenie krajowego rejestru procedur bankowania tkanek i komórek, wzmocnienie roli wywiadu medycznego czy ujednolicenie systemów kontroli w zakresie narządów, tkanek i komórek.

Wprowadzane zmiany będą także dotyczyły procedur administracyjnych i ujednolicenia systemu penalizacji zachowań naruszających przepisy ustawy. Nowe przepisy doprecyzują zasady działania i finansowania koordynatorów transplantacyjnych oraz przepisy dotyczące ośrodków kwalifikujących do przeszczepiania.

288 koordynatorów jest opłacanych ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. Każdego roku na ten cel jest przeznaczonych około2 300 000 zł.

Liczba przeszczepionych serc w Polsce systematycznie wzrasta. W roku 2014 było 76 przeszczepień, w 2015 roku – 99 przeszczepień, w 2016 – 101 przeszczepień). W 2016 roku po raz pierwszy w historii polskiej transplantologii przekroczono liczbę 100 przeszczepień serca. W roku 2017 przeszczepiono już 67 serc – to pozwala na szacunki, że rok 2017 zamknie się najprawdopodobniej liczbą około 120 przeszczepień tego narządu.

Względy medyczne często decydują o dyskwalifikacji narządu do pobrania i przeszczepienia (liczba potencjalnych dawców zgłoszonych do liczby dawców rzeczywistych – wg stanu na 31 sierpnia 2017 roku –  wynosi odpowiednio 486 i 379).  Od 2015 roku udział dawców rzeczywistych w stosunku do dawców potencjalnych (zgłoszonych) utrzymuje się na poziomie około 77 procent.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Ministerstwo podkreśla w komunikacie, że zasadniczym problemem we wzroście liczby przeszczepionych narządów jest niewystarczająca liczba zgłaszanych potencjalnych dawców. Problem wynika z wciąż niewystarczającej świadomości społeczeństwa na temat transplantologii i dawstwa –zarówno wśród rodzin potencjalnych dawców komórek, tkanek i narządów, jak i wśród lekarzy, którzy mogą  zgłosić osobę zmarłą jako potencjalnego dawcę
narządów i tkanek.

Poprzez program wieloletni pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020 realizowanych jest szereg działań, które mają na celu zmianę tego trendu. Rocznie na program przeznaczono 45 mln zł.

 

Źródło: www.mz.gov.pl