Zaproponowane w projekcie zmiany obejmują:

- usunięcie możliwości generowania i publikacji raportów statystycznych z Systemu Monitorowania Zagrożeń – co pozwoli na uniknięcie dublowania się funkcjonalności Systemu Monitorowania Zagrożeń z funkcjonalnościami Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia;

- usuniecie odniesienia do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, która do chwili obecnej nie powstała;

- dopuszczenie możliwości zgłoszenia niepożądanego działania leku (oraz leku weterynaryjnego) przez osobę niezalogowaną (nieposiadającą konta w systemie) – zrezygnowano tym samym z obowiązku opatrywania tych zgłoszeń podpisem elektronicznym;

- konieczność opatrzenia zaawansowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgłoszeń dotyczących m.in. podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego czy też zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego;

- dostosowanie terminologii związanej z podpisami elektronicznymi w zawiązku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 910/2014 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń został przekazany do konsultacji społecznych 8 września 2017 roku.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 8.09.2017 roku.