Wycena zostanie zwiększona, a skorzystają na niej głównie szpitale ministerialne i akademickie.

Współczynnik korygujący dla operacji wad serca i aorty piersiowej będzie, według projektu zarządzenia, wynosił 1,2, Koszt tej podwyżki jest szacowany na 45 mln zł rocznie.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]