OZZL: mogą stanąć strategiczne szpitale w Polsce

W ponad 50 miastach wybuchły akcje masowego wypowiadania klauzuli opt-out - powiedział w piątek 15 grudnia 2017 roku wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński, dodając, że w rezultacie...

15.12.2017

93 mln zł dostaną centra symulacji medycznej

35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Inwestycje będą dofinansowane ze środków funduszy europejskich z Programu Wiedza Edukacja...

15.12.2017

W hospicjach brakuje miejsc

W hospicjach brakuje miejsc. W niektórych województwach na przyjęcie trzeba czekać kilka miesięcy. Głównym powodem jest to, że NFZ kontraktuje zbyt małą liczbę świadczeń.

15.12.2017

GIF wycofanie z obrotu serii tabletek Alka-Prim

Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 77/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie kraju serię produktu leczniczego Alka-Prim (Acidum acetylsalicylicum), tabletki musujące 330 mg, 10 tabletek.

14.12.2017

Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakup akceleratorów

W Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu akceleratorów. Z wykorzystaniem środków europejskich planowane jest sfinansowanie wymiany 12...

14.12.2017

Od 1 stycznia 2018 roku: Loxon 5 % bez recepty

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych decyzją o numerze UR/ZD/2102/17 z 6 grudnia 2017 roku zmienił kategorię dostępności produktu leczniczego...

14.12.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski