Technicy farmaceutyczni chcą przywrócenia w szkołach kształcenia w ich zawodzie i nieograniczania ich kompetencji. Manifestowali 12 września w tej sprawie przed Sejmem.

- Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. W małych miejscowościach i na wsiach technicy prowadzą punkty apteczne, bardzo ważne i bardzo potrzebne. Jedyny problem to fakt, że ich kształcenie nie było ujęte w ramy kwalifikacyjne. Chcielibyśmy, żeby było ono bardziej ujednolicone i o tym rozmawiamy z technikami - powiedział w środę minister zdrowia i dodał, że na pewno rola techników jest powszechnie społecznie akceptowana.

- Są oni po prostu potrzebni w systemie. Chcielibyśmy, żeby technicy wrócili, tylko w ujednoliconym systemie kształcenia, jednolitych ramach i wymogach – dodał minister Szumowski.

Komentarz dotyczący uprawnień i obowiązków techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach czytaj tutaj>>

 

Cztery lata temu zapadła decyzja

Decyzja o zaprzestaniu kształcenia techników farmaceutycznych zapadła w 2014 roku.

Rzecznik resortu, Krzysztof Jakubiak podkreślał, że ministerstwo planuje rozpoczęcie kształcenia na poziomie średnim w szkołach policealnych na nowych zasadach, z nowym zasobem programowym, tak, by osoby, które nie mają wyższego wykształcenia, ale skończą te szkoły, również mogły pracować w aptekach i wykonywać działania, które dzisiaj wykonują m.in. technicy farmaceutyczni.

A.P.M/PAP