Zarządzenie dotyczy udzielania świadczeń w zakresach: endokrynologia, endokrynologia dla dzieci, gastroenterologia, gastroenterologia dla dzieci, kardiologia, kardiologia dziecięca, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, okulistyka, okulistyka dla dzieci.

Czy przepisy pozwalają na odbieranie od pacjentów zgody na wpisanie do kolejki oczekujących na świadczenie?
 

Zastosują współczynnik 1,2

Warunkiem zastosowania bardziej korzystnego rozliczenia (zastosowanie współczynnika 1,2) jest skrócenie czasu oczekiwania do AOS w "przypadku stabilnym" o nie mniej niż 20 proc., "w stosunku do średniego czasu oczekiwania z okresu sprawozdawczego poprzedzającego bezpośrednio dany okres sprawozdawczy, mierzonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego".

 

Kto otrzyma wyższe pieniądze?

Żeby placówka medyczna otrzymała wyższą wycenę za świadczenia w AOS – czytamy w zarządzeniu prezesa - "liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym jest większa niż liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy".

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 września 2018 r.