Ponad stustronicowa „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami. Dokument powstał w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 roku. Zgodnie z wytycznymi, wyznacza on średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.

Czytaj więcej: Kosmetyki a leki

Najważniejsze cele strategii

W strategii wymieniono najważniejsze cele polityki zdrowotnej w Polsce na najbliższe lata. Zaliczono do nich m.in.: równą dostępność i przystępność najbardziej potrzebnych leków, jakość i bezpieczeństwo leków, racjonalne stosowanie leków, edukację uczestników systemu, monitorowanie polityki lekowej oraz zmiany w systemie dystrybucji.

W strategii jeden z rozdziałów dotyczy roli lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek w systemie.

– Chcemy, by farmaceuta stał się pełnoprawnym członkiem zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem. By zaczął sprawować opiekę farmaceutyczną w aptece w perspektywie kilku lat. Musimy zacząć od programu pilotażowego – mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech, gdy przedstawiał dokument.

Zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego czytaj tutaj>>

W strategii jest zapisane, że farmaceuta wspomaga lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Ma przeglądać to, czym leczy się pacjent, ma sprawdzać czy między lekami, ale także lekami i suplementami diety zachodzą interakcje niebezpieczne dla pacjenta.

Jak zapowiadał wiceminister Czech farmaceuta ma być „doradcą pacjenta”. Będzie współpracował z lekarzem poprzez systemy IT.

Strategia stawia także na wzmocnienie roli pielęgniarek, które mogą wypisywać recepty na niektóre leki, ale niestety teraz rzadko z tego prawa korzystają.

 


Zmiany w refundacji

Kolejny duży rozdział odnosi się do dostępności refundacyjnej. W tym rozdziale jest dużo nowych rozwiązań np.: resort proponuje jak płacić za leki sieroce stosowane w chorobach rzadkich i ultrarzadkich. Jako jedno z rozwiązań podaje pójście w kierunku osobnego budżetu lub zastosowanie analizy wielokryterialnej.

W ramach optymalizacji refundacji resort zdrowia chce przenieść blisko 800 mln zł wydawanych na leki dla chorych na hemofilię, HIV i AIDS oraz na szczepionki do systemu refundacji.

Pacjenci boją się, że gdy drogie leki wejdą do programów lekowych, stracą do nich dostęp, bo dyrektorzy szpitali nie będą chcieli płacić po kilkadziesiąt tysięcy zł miesięcznie za leczenie jednego pacjenta i czekać nawet kilka miesięcy na zwrot pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Strategia podaje także wytyczne dotyczące wzmacniania i rozwoju potencjału przemysłu farmaceutycznego.

W strategii zostały poruszone także takie kwestie jak: narastająca antybiotykooporność, która jest niebezpieczna dla zdrowia i życia oraz wzrastający rynek samoleczenia w oparciu o leki OTC i suplementy diety oraz  konieczność edukacji pacjentów.