Czech podał, że toczą się także prace nad wprowadzeniem Refundacyjnego Trybu Rozwoju. – RTR to zagadnienie niesłychanie trudne im bardziej się zagłębiamy w ten temat – przyznał wiceminister zdrowia Marcin Czech podczas debaty Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Refundacyjny Tryb Rozwojowy, ale twierdził, że resort nie rezygnuje z tego pomysłu.

Rząd poprzez Refundacyjny Tryb Rozwojowy, czyli preferowanie w refundacji firm, które prowadzą w Polsce działalność badawczo-rozwojową chce zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w kraju. RTR ma mieć swoje odzwierciedlenie w „Polityce Lekowej Państwa” oraz w nowelizacji ustawy refundacyjnej. 

- Widzę jak powoli rola przemysłu farmaceutyczego przesuwa się od roli sprzedażowo-marketingowej w kierunku badań późnych faz. Widzimy coraz silniejsze związki zachodniego i polskiego premysłu z uczelniami i kształceniem kadr, które są im potrzebne - mówił Czech, jeden z globalnych graczy, chce w Polsce stworzyć ośrodek terapii genowej.  

Wiceminister zapewnił także, że trwają prace nad dokumentem „Polityka Lekowa Państwa”.  Czech zaznaczył, że strategia będzie miała charakter dokumentu rządowego.