Prawo.pl
Komentarz omawia status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą: samodzielnego...
29.07.2011
Od 15 lipca chcielibyśmy prowadzić działalność leczniczą. Planujemy założenie spółki z o.o. przez...
Małgorzata Brzozowska
27.07.2011
Komentarz omawia zagadnienie kontroli praktyk lekarskich w świetle ustawy o działalności...
25.07.2011
W polskich szpitalach masowo zaczęły pojawiać się przypadki zbierania danych osobowych przez...
25.07.2011
Komentarz omawia przedmiot i tryb zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w świetle...
25.07.2011
Czas pracy jest istotnym elementem organizacji i porządku pracy. Przepisy prawa nie określają...
15.07.2011
Komentarz omawia organizację tzw. szpitala jednego dnia. W opracowaniu przedstawiono zagadnienie...
11.07.2011
Agata Złotowska z Prokuratury Okręgowej w Elblągu powiedziała PAP, że właścicielka jednej z aptek w...
08.07.2011
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadza systemowe zmiany w ochronie...
Prawo.pl
08.07.2011
Komentarz przedstawia zagadnienie komercjalizacji placówek medycznych w kontekście komunikacji tego...
06.07.2011
Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, umowy na realizację recept, jakie aptekarze muszą zawrzeć z NFZ...
06.07.2011