Od 1 stycznia szpitale mają obowiązek ubezpieczać się od tzw. zdarzeń medycznych. Zdaniem Pracodawców RP spowoduje to ogromne problemy finansowe polskich szpitali.
Pracodawcy RP zwracają uwagę, iż nowe ubezpieczenie kosztuje pojedynczy szpital, zarówno prywatny jak i publiczny, od 200 do 800 tys. zł rocznie. Ponadto od nowego roku aż czterokrotnie wzrosła stawka OC. Z szacunków ekspertów Pracodawców RP wynika, że ok. 850 mln zł, głównie z kontraktów, zamiast na leczenie i inwestycje zostanie przeznaczone na ubezpieczenia. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów ubezpieczeń jest kolejna ustawa zdrowotna, która wprowadziła rozpoczęcie działalności wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Tym samym umożliwiono dochodzenie roszczenia przez pacjenta w szybszym trybie. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem komisje nie muszą bowiem przeprowadzać postępowania dowodowego, choć jednocześnie są zobligowane do wydania decyzji w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Zdaniem Pracodawców RP w bardzo wielu przypadkach tak krótki okres nie jest wystarczający na przygotowanie rzetelnych i wiarygodnych ekspertyz. Poza tym korzystna dla pacjenta decyzja komisji nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela, który powinien przedstawić swoją ofertę. Gdy pacjent nie zgodzi się z zaproponowaną sumą, pozostanie mu złożenie pozwu do sądu, dla którego orzeczenie komisji nie ma żadnego znaczenia. Podobną obawę wyraża Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Jego zdaniem brak konieczności dowodzenia, relatywnie silna pozycja pacjenta, bardzo szeroka definicja zdarzenia medycznego oraz szybki tryb postępowania powoduje, że instrument ten może być nadmiernie wykorzystywany przez pacjentów.
Zdaniem Pracodawców RP kluczową kwestią jest doprecyzowanie pojęcia „zdarzenia medycznego” oraz wprowadzenie dobrowolności dodatkowego ubezpieczenia. Jego posiadanie, a także wzrost sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC, wzrost cen materiałów jednorazowego użytku, wzrost kosztów mediów oraz podniesienie składki rentowej to najważniejsze dodatkowe koszty obciążające od 2012 r. polskie szpitale. Z ankiety przeprowadzonej wśród prawie 100 członków OSSP wynika, że same koszty ubezpieczenia się od zdarzeń medycznych wahają się od 166 tys. zł do 589 tys. zł. Pracodawcy RP mają zamiar wystąpić do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę przepisów. Istnieje ogromna obawa, że kolejna, wcześniej nieoczekiwana ogromna polisa ubezpieczeniowa jeszcze bardziej osłabi polskie szpitale.
Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: www.wartowiedziec.org
Opublikowano: www.samorzad.lex.pl.

Data publikacji: 20 stycznia 2012 r.