Jak uważa PPOZ, konsekwencje protestu pieczątkowego „biją” w lekarzy – pracodawców podstawowej opieki zdrowotnej. W wyniku protestu lekarze rodzinni – w większości pracodawcy – zostali ponownie obciążeni odpowiedzialnością zbiorową. Ponownie, za błędy zatrudnionych lekarzy odpowiadać będzie ich pracodawca a nie ten, kto błędnie wystawił receptę.

Ponadto PPOZ przypomina, że – wbrew doniesieniom medialnym – znowelizowana ustawa refundacyjna nie znosi odpowiedzialności karnej z lekarzy, gdyż odpowiedzialność – do kar włącznie – w dalszym ciągu regulują inne przepisy prawne.

Więcej na ten temat na stronie internetowej PPOZ.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 31 stycznia 2012 r.