Podczas szkoleń prowadzący przybliżą pracownikom służby zdrowia zasady funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej oraz omówią najistotniejsze zmiany w przepisach i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie placówki medycznej oraz apteki.
Wśród propozycji szkoleniowych znajduje się także szkolenie dotyczące jednego z najistotniejszych aspektów związanych z zawodem lekarza – komunikacji lekarza z pacjentem i informowania o przebiegu leczenia.
Programy szkoleniowe zostały przygotowane przez ekspertów Serwisu Prawo i Zdrowie – prawników i doświadczonych specjalistów w zakresie ochrony zdrowia.
Najbliższe szkolenia:
     Apteki w systemie refundacji leków. Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 (8.02.2012)
Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany na rynku farmaceutycznym wprowadzone nową ustawą, w tym zasady realizacji recept i ograniczenia reklamowe aptek.
Program szkolenia

     Lekarz w systemie refundacji cen leków. Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. (20.02.2012 r.)
Podczas szkoleniu omówiona zostanie ewolucja zmian w przepisach dotyczących zasad refundacji cen leków oraz obowiązki lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie zasad wystawiania recept refundowanych.
Program szkolenia

     Informowanie pacjentów o przebiegu leczenia. Komunikacja lekarz – pacjent. (10.02.2012 oraz 24.02.2012 r.)
Szkolenie prezentuje zasady prawidłowego komunikowania się z pacjentem w każdym momencie postępowania medycznego oraz omawia kwestie związane z m.in. z warunkami zatajenia informacji przed pacjentem, uzyskania zgody na leczenie pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego lub nieprzytomnego.
Program szkolenia

Nowa ustawa o działalności leczniczej z elementami prawa pracy (7.03.2012r.)
Podczas szkolenia przybliżone zostaną przepisy nowej ustawy o działalności leczniczej oraz jej praktycznego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa pracy.
Program szkolenia

Więcej informacji o szkoleniach dla ochrony zdrowia znajduje się na stronie: Szkolenia Wolters Kluwer Polska dla ochrony zdrowia