Indywidualny tok studiów tylko za zgodą studenta

Bez wniosku i zgody studenta dziekan nie może wyznaczyć indywidualnej organizacji studiów orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po skardze wniesionej przez jedną ze studentek objętej...

18.12.2014

Polska nauka działa na dwóch prędkościach

Ponad 43 proc. pracowników naukowych w Europie w ciągu ostatnich trzech lat nie opublikowało żadnej pracy naukowej. Polscy naukowcy natomiast dzielą się na dwie grupy: krajową oraz klasy...

17.12.2014

Wzrasta zadłużenie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kontrola NIK przeprowadzona w Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) wykazała, że niepokojąco wzrasta zadłużenie tej uczelni, a wdrażane programy oszczędnościowe, jak na razie nie przynoszą...

16.12.2014

Świąteczny koncert SGH

Wydarzenia

Studenci SGH już po raz ósmy zagrają dla potrzebujących. Choć Szkoła Główna Handlowa w Warszawie cieszy się opinią uczelni pełnej ludzi nastawionych wyłącznie na osobisty sukces, grupa studentów już...

16.12.2014

Rusza druga edycja konkursu Prawo z Energią

Wydarzenia

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do udziału w II ogólnopolskim konkursie prawa energetycznego Prawo z energią. Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch etapach i zakończy...

14.12.2014

Student wymaga od pracodawcy coraz więcej

W wyniku negatywnych wrażeń wyniesionych z procesu rekrutacji, więcej studentówi absolwentów (55%) niż specjalistów (46%) rezygnuje z zakupu produktów lub usług niedoszłego pracodawcy tak wynika z 2....

13.12.2014

Konkurs z wiedzy o prawie rzymskim na UMCS

Wydarzenia

Już w styczniu na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curiae-Skłodowskiej odbędzie się dwuetapowy konkurs z wiedzy o prawie rzymskim. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo...

13.12.2014

W Olsztynie powstanie nowy oddział PAN

Powstanie ósmy oddział Polskiej Akademii Nauk Olsztyn-Białystok - zdecydowali w czwartek członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. To wyraz uznania dla naukowców z Warmii, Mazur i Podlasia - ocenił...

12.12.2014

Włochy: studentom coraz trudniej znaleźć pracę

Studenci we Włoszech coraz bardziej odczuwają skutki kryzysu. Co trzeci, jak wynika z sondażu, nie jest w stanie znaleźć żadnej dorywczej pracy, bo jej nie ma. Prawie jedna piąta przyznaje się zaś do...

12.12.2014