Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego zacznie pracować nad zmianą prawa o szkolnictwie wyższym (p.s.w.). Trybunał orzekł, że pobieranie opłat za drugi kierunek jest niekonstytucyjne.

– Mając na uwadze tempo prac legislacyjnych w parlamencie, zwracamy się z prośbą o jak najpilniejsze przesłanie nam oczekiwanego uzasadnienia – zaznacza prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki.
Z kolei Parlament Studentów RP w liście do premiera apeluje, aby przepisy o odpłatności za drugi kierunek zmienić już podczas trwających właśnie w Sejmie prac nad nowelizacją p.s.w.
Ponadto zdaniem ministerstwa osoby, które studiowały w tym roku na drugim kierunku i nie spełnią kryteriów zwolnienia z opłat za studia, będą musiały je ponieść.
Trybunał w ustnym uzasadnieniu nie powiedział też nic o zwrocie opłat za studia. Ci, którzy jesienią tego roku zapłacą za naukę na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, raczej pieniędzy nie odzyskają.
 
– W prawie o szkolnictwie wyższym jest wyraźnie napisane, że uczelnia może pobierać opłaty za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów, ale nie musi. Być może część uczelni zrezygnuje z takiej odpłatności, bo będzie chciała przyciągnąć studentów. W przyszłym roku akademickim nie otrzyma na nich środków z budżetu, ale rok później już tak – uważa prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Nie jest też jasne, co się stanie ze studentami, którzy naukę na drugim kierunku rozpoczną w roku akademickim 2014/2015. Wszystko zależy od uzasadnienia wyroku.
Źródło: Rzeczpospolita