Aplikanci skarżą powrót asesury sędziowskiej

Aplikanci sędziowscy nie zgadzają się na powrót instytucji asesury. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego aplikant po odbyciu 18-miesięcznego stażu w charakterze referendarza sądowego ma prawo...

11.12.2014

Arbitraż handlowy w formule Moot Court

Wydarzenia

Znakomita znajomość prawa handlowego oraz procedury cywilnej to podstawy, które do perfekcji opanowali uczestnicy symulacji arbitrażu handlowego w formule Moot Court. Organizatorami przedsięwzięcia...

10.12.2014

Studenci zaniżają wyniki urzędów pracy

Wielu młodych ludzi po zdanej maturze decyduje się na odbywanie stażu za pośrednictwem urzędów pracy. Jednak z nadejściem października przerywają zatrudnienie z powodu podjęcia nauki na uczelni....

10.12.2014

Student pracuje, bo potrzebuje praktyki i pieniędzy

71% studentów podejmuje pracę w czasie studiów, gdyż potrzebuje środków finansowych na utrzymanie i naukę, a jedna na trzy osoby studiujące z uwagi na chęć zdobycia doświadczenia zawodowego tak...

10.12.2014

Szkolnictwo wyższe coraz droższe

Mimo, że z roku na rok spada liczba studentów wydatki na szkolnictwo wyższe ciągle rosną.Równocześnie nakłady ze środków publicznych w roku akademickim 2013/2014 wzrosły o 800 mln zł do kwoty 13,3...

09.12.2014

Wybrano popularyzatorów nauki 2014!

Wydarzenia

Dr Robert Mysłajek, Michał Szydłowski, Instytut Geofizyki PAN, Piotr Cieśliński, Grupa Ekologiczna, portal Wszechnica.org.pl oraz Fundacja PZU to laureaci konkursu Popularyzator Nauki 2014.

09.12.2014

MPiPS wesprze studiujących rodziców

Minimum 10 milionów złotych w przyszłym roku otrzymają uczelnie wyższe na utworzenie żłobków i miejsc opieki dla dzieci studiujących rodziców. Pieniądze będą pochodzić z ministerstwa pracy i polityki...

09.12.2014

Staroń: trzeba być lubianym, aby wygrać

Studenci i aplikanci znają przepisy. Są znakomicie przygotowywani przez 5 lat studiów i 3 lata aplikacji. Młodym adeptom często jednak brakuje kompetencji do prawidłowego występowania w sądzie...

07.12.2014

Nestlé podsumowało studenckie programy stażowe

W tym roku o ponad 100% zwiększono liczbę osób przyjętych na praktyki w Nestlé. W dwóch programach:Business Internship iTechnology Engineering Developmentłącznie udział wzięło aż 82. studentów....

06.12.2014

Sejm zdecydował o zmianach w finansowaniu nauki

Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej i system informacji o nauce, a także zmiany ułatwiające karierę naukową osobom przed 35. rokiem życia - wprowadza znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa...

06.12.2014