W ostatniej edycji programu "DoktoRIS" o wsparcie zabiegało 364 doktorantów, z czego stypendia przyznano 110. Najliczniej są w niej reprezentowani doktoranci Politechniki Śląskiej (53), na drugim miejscu plasuje się Uniwersytet Śląski (30). W czwartek odbyła się w Katowicach konferencja inaugurująca udział kolejnej grupy doktorantów w programie. 

 
 
"Zajmuję się biometrią, analizą układu naczyń krwionośnych na palcach dłoni. Taki kierunek badań wydaje się bardzo rozwojowy zwłaszcza w usługach finansowych, czy ochrony mienia" - powiedział PAP doktorant Politechniki Śląskiej w Gliwicach Michał Waluś, współautor dwóch zgłoszeń patentowych. Młody badacz nie zdradza zbyt wielu szczegółów swoich badań. Dodał tylko, że pracuje m.in. nad urządzeniem i specjalistycznym oprogramowaniem do niego. 
 
Na realizację badań doktoranci mogą otrzymać do 4,5 tys. zł miesięcznie przez dwa semestry. 
 
 
Przeznaczyć je mogą m.in. na doposażenie laboratoriów w odczynniki lub zakup niezbędnych materiałów do badań. Program przewiduje również szkolenia związane z wdrożeniami, komercjalizacją badań i zarządzaniem własnością intelektualną czy dotyczące przygotowania do zgłoszeń patentowych.
 
Barbara Szafir z wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach powiedziała, że program obejmuje doktorantów, którzy prowadzą badania uznane za kluczowe dla woj. śląskiego. "Najliczniej reprezentowaną w tym naborze grupą młodych badaczy są osoby prowadzące badania z zakresu technologii dla ochrony środowiska (33). Od początku realizacji tego programu ten obszar jest ciągle w czołówce" - powiedziała Szafir. 
 
Oprócz badań w zakresie technologii dla ochrony środowiska, stypendia otrzymują doktoranci, którzy realizują studia również w obszarach takich, jak m.in. technologie medyczne (ochrony zdrowia), przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, produkcja i przetwarzanie materiałów, nanotechnologie i nanomateriały, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, technologie dla energetyki i górnictwa, transport i infrastruktura transportowa.
 
 
Szafir dodała również, że do tej pory młodzi badacze uzyskali w programie łącznie 20 patentów - w tym 11 z nanotechnologii i nanomateriałów, pięć w przemyśle maszynowym, samochodowym, lotniczym i górniczym, dwa w produkcji i przetwarzaniu materiałów oraz po jednym w technologiach dla ochrony środowiska i technologii dla energetyki i górnictwa. 
 
Zobacz: Współczesne prawodawstwo struktur międzynarodowych oraz Unii Europejskiej>>>
 
Program "DoktoRIS" jest realizowany od 2011 roku przez samorząd woj. śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotąd wsparcie otrzymało ok. 220 doktorantów. Ma on służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i tym samym przyczynić się do zwiększenia jego potencjału innowacyjnego. (PAP)