Termin egzaminu radcowskiego jak i egzaminu adwokackiego został wyznaczony na dni 11 – 13 marca 2015 r. Zakres, tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych w brzmieniu dotychczasowym.

Zobacz: W 2015 roku zniknie aplikacja ogólna>>>

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) egzaminy adwokacki i radcowski nie będą już obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu.
 
Podczas tegorocznego egzaminu kandydaci mieli za zadanie rozwiązać zadania z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego. Zadania egzaminacyjne były jednakowe dla wszystkich zdających.
 
Podobnie jak w tym roku zdający będą mogli wybrać między przystąpieniem do rozwiązywania zadań na papierze bądź na własnym komputerze.
 
 
Aplikacja egzaminacyjna przekazywana na nośnikach pendrive wyposażona jest w edytor tekstu. Program jednocześnie uniemożliwia dostęp do zasobów komputera zdającego oraz łączność z urządzeniami zewnętrznymi.
Źródło: Rzeczpospolita