Za nowelizacją ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015" głosowało 438 posłów. Jeden wstrzymał się od głosu.

Ustawę Sejm uchwalił w 2004 r. w związku z przypadającą w 2011 roku 400. rocznicą utworzenia uniwersytetu w Poznaniu przez króla Polski Zygmunta III Wazę. W związku z inflacją i długim procesem inwestycyjnym w 2010 r. dokonano pierwszej nowelizacji ustawy. Wzrosła wówczas wartość realizowanych w ramach programu inwestycji i przesunięto termin zakończenia programu na rok 2015.
 
W czwartek podczas trzeciego czytania w Sejmie, w przyjętej nowelizacji, posłowie po raz kolejny przedłużyli czas realizacji programu wieloletniego do 2017 roku. Wartość całego przedsięwzięcia inwestycyjnego uległa jednak obniżeniu.
 
 
"Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, o czas realizacji, do zakończenia zadania po roku 2015 zostałoby wybudowanie obiektów sportowych oraz domów studenckich i doktoranckich. Problem polega na tym, że w tej chwili trwają negocjacje z właścicielami gruntów i te negocjacje na razie nie przynoszą rezultatów z uwagi na zbyt wysokie oczekiwania właścicieli gruntów. To powoduje, że nastąpiło pewne opóźnienie w przejęciu gruntów, co oczywiście jest związane również z uniemożliwieniem czy utrudnieniem realizacji całego przedsięwzięcia. I kolejna sprawa: przedłużają się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych dla obiektów sportowych. Te wszystkie względy powodują, że w tej chwili sugerujemy, żeby to zadanie zakończyć nie w roku 2015, a w roku 2017" - mówił w Sejmie poseł sprawozdawca Paweł Arndt z Platformy Obywatelskiej.
 
 
Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych, które rozpatrzyły poselski projekt nowelizacji ustawy, wniosły też o obniżenie wartości kosztów programu.
Arndt zaproponował, aby kwotę ponad 54 mln zł – bo tyle mają kosztować domy studenckie i doktoranckie – wyłączyć poza całość programu. Dzięki temu łączne nakłady na realizację programu wieloletniego zmniejszyłyby się ponad 600 mln zł do ponad 546 mln zł.
 
"Mamy do czynienia z taką sytuacją, że uniwersytet w chwili czyni starania, aby budowa domów studenckich została zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wtedy to zadanie zostałoby zakończone po roku 2017. W związku z tym jest propozycja, aby tę część zadania, czyli budowę domów studenckich, domów doktoranckich, wyłączyć z całego zadania. To zadanie byłoby realizowane oddzielnie" - powiedział Arndt.
 
 
W ramach programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozbudował m.in. uczelniany kampus, dokończył budowę Wydziału Chemii, rozbudował obiekty sportowe. Program jest jednym z dwóch uczelnianych programów wieloletnich, realizowanych z budżetu państwa. Drugim objęty jest Uniwersytet Jagielloński. (PAP)