Rozwiązanie klasy sportowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może rozwiązać klasy sportowe w trakcie cyklu nauczania w gimnazjum i szkole podstawowej z końcem roku szkolnego?

23.04.2010

Cena to nie wszystko

Samorząd terytorialny

Stosowanie w przetargach tylko jednego kryterium oceny ofert, jakim jest cena, staje się coraz bardziej powszechne na polskim rynku zamwień publicznych. Zastosowanie tego kryterium jest dla...

22.04.2010

Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 3)

Samorząd terytorialny

Autor przedstawia własną propozycję rozwiązania kwestii określenia daty wejścia w życie uchwał rad gmin. Jest to ostatnia z trzech części artykułu.

22.04.2010

Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Artykuł krytycznie ocenia praktykę organów nadzoru wstrzymujących publikację aktów prawnych podjętych przez organy samorządu do czasu dokonania kontroli ich zgodności z prawem oraz rozważa...

21.04.2010

Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny

Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?

21.04.2010

Włączenie przedszkola do zespołu szkół

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego chce prowadzone przez siebie publiczne przedszkole włączyć do istniejącego, także prowadzonego przez siebie zespołu szkł (szkoła podstawowa i gimnazjum) tworząc...

21.04.2010

Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Autor w bardzo krytyczny sposb przedstawia obowiązujące zasady i postępowanie związane z ogłaszaniem w wojewdzkich dziennikach urzędowych uchwał podejmowanych przez rady gminy. Jest to pierwsza z...

20.04.2010

Zmiana umowy koncesyjnej

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy postanowienia umowy koncesyjnej na usługi zostały zmienione w takim stopniu, iż są one w sposb zasadniczy rżne od postanowień, ktre uzasadniały zawarcie pierwotnej umowy koncesyjnej,...

20.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski