Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Artykuł krytycznie ocenia praktykę organów nadzoru wstrzymujących publikację aktów prawnych podjętych przez organy samorządu do czasu dokonania kontroli ich zgodności z prawem oraz rozważa...

21.04.2010

Włączenie przedszkola do zespołu szkół

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego chce prowadzone przez siebie publiczne przedszkole włączyć do istniejącego, także prowadzonego przez siebie zespołu szkł (szkoła podstawowa i gimnazjum) tworząc...

21.04.2010

Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny

Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?

21.04.2010

Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Autor w bardzo krytyczny sposb przedstawia obowiązujące zasady i postępowanie związane z ogłaszaniem w wojewdzkich dziennikach urzędowych uchwał podejmowanych przez rady gminy. Jest to pierwsza z...

20.04.2010

Zmiana umowy koncesyjnej

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy postanowienia umowy koncesyjnej na usługi zostały zmienione w takim stopniu, iż są one w sposb zasadniczy rżne od postanowień, ktre uzasadniały zawarcie pierwotnej umowy koncesyjnej,...

20.04.2010

Przekazanie skargi do sądu administracyjnego

Samorząd terytorialny

Organ samorządu jest zobowiązany do przekazania skargi do sądu administracyjnego w ściśle określonym terminie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi m. in. grzywna.

19.04.2010

Ewidencja wytwarzanych odpadów

Samorząd terytorialny

Czy jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana prowadzić ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadw?

16.04.2010

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

Brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w oparciu o tak przeprowadzone...

15.04.2010

Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

W glosowanym wyroku Sąd zajął się bardzo ważną zarwno z punktu widzenia procesowego, jak i materialnoprawnego problematyką ważności decyzji wydanych z naruszeniem przepisw dotyczących ochrony...

15.04.2010

Obowiązek odśnieżenia dachu

Samorząd terytorialny

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachu w przypadku wynajęcia całej nieruchomości, w tym budynkw magazynowych?

15.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski