W dniu 7 grudnia 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1521).

Zgodnie z obwieszczeniem PKW w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. startowało 7775 kandydatów, podczas gdy do obsadzenia było 2479 stanowisk. W wyborach w dniu 5 grudnia 2010 r. wybierano 728 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1456 kandydatów.

W obydwu głosowaniach wybrano łącznie 2469 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
- 2143 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
- 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
- 65 prezydentów miast na prawach powiatu.
W 728 gminach, w tym 32 miastach na prawach powiatu, przeprowadzono drugą turę wyborów, albowiem żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Ponowne głosowanie odroczono z powodu wycofania zgody na kandydowanie, utraty prawa wyborczego bądź śmierci kandydata (art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta) w 10 gminach:
1) gm. Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie;
2) gm. Jasionówka, powiat moniecki, województwo podlaskie;
3) gm. Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski, województwo małopolskie;
4) gm. Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko - pomorskie;
5) gm. Lichnowy, powiat malborski, województwo pomorskie;
6) gm. Marianowo, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie;
7) m. Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko - mazurskie;
8) m. Piechowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie;
9) gm. Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie;
10) gm. Wiżajny, powiat suwalski, województwo podlaskie.

Frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 47,32%. W trakcie ponownego głosowania była już znacznie niższa –do urn udało się zaledwie 35,31% uprawnionych do głosowania.

Wykazy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w dniu 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. dostępne są na stronach internetowych PKW:
Wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. (plik .pdf)
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. według komitetów wyborczych i płci (plik .xls)

Od chwili ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów miast należy liczyć termin 7 dni w ciągu których wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa na sesji zwołanej przez przewodniczącego rady ślubowanie.


Pisaliśmy o tym również:
Zbiorcze wyniki wyborów z drugiej tury
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast opublikowane
Niepewny termin ślubowania wójta
Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie ślubowania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Ślubowanie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – komunikat PKW wprowadza w błąd
Kiedy wójt złoży ślubowanie