Zastępca prezydenta Zielonej Góry odpiera zarzuty CBA

Samorząd terytorialny

Zastępca prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk uważa, że nie naruszył ustawy antykorupcyjnej zasiadając w zarządzie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Odmiennego zdania jest Centralne Biuro...

31.03.2017

Lubelski kurator oświaty: mamy nową sieć szkół

Samorząd terytorialny

W województwie lubelskim mamy gotową sieć szkół dostosowaną do nowego ustroju szkolnego. Wszystkie samorządy uchwaliły projekty nowej sieci szkół, wszystkie uchwały już zostały zaopiniowane. Nie ma...

30.03.2017

Wniosek CBA o odwołanie zastępcy prezydenta Zielonej Góry

Samorząd terytorialny

CBA skierowało do prezydenta Zielonej Góry wniosek o odwołanie jego zastępcy Krzysztofa Kaliszuka. Według CBA zasiadając w zarządzie Stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Lubuskiej nie przestrzegał on ustawy...

30.03.2017

Nowoczesna chce zmian w ustawie o samorządzie gminnym

Samorząd terytorialny

Zwiększenie aktywności obywateli poprzez umożliwienie mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw inicjatywy uchwałodawczej - zakłada projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym, który w czwartek w...

30.03.2017