W przedszkolu może zostać zatrudniony sekretarz

Samorząd terytorialny

Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Natomiast pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie...

17.05.2017

Odnowa zabytkowych kościołów na Żuławach

Samorząd terytorialny

Cztery zabytkowe kościoły na Żuławach zostaną w ciągu najbliższego roku wyremontowane i odnowione. Prace remontowe i konserwatorskie świątyń w Cedrach Wielkich, Trutnowach, Kiezmarku i Giemlicach...

16.05.2017

Częstochowa walczy z mową nienawiści edukując młodzież

Samorząd terytorialny

Propagowanie zasad porozumiewania się bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści - to założenia projektu Strefa empatii...

16.05.2017

Branża wodociągowa: podwyżka cen wody już od wakacji

Samorząd terytorialny

Nowa instytucja Wody Polskie nie powinna być strażnikiem niskich cen wody i ścieków, tylko taryf realnych ocenia Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Jej zdaniem podwyżki cen...

16.05.2017

Organizacje samorządowe apelują do Prezydenta o spotkanie

Samorząd terytorialny

Przedstawienie stanowiska organizacji samorządowych w sprawie naruszania przez większość parlamentarną zasad gwarantowanych w Konstytucji oraz zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, to...

16.05.2017