W dyskusji wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski a także specjaliści z wydziałów urzędów wojewódzkich, zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu pozwoleń i zezwoleń na realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz odszkodowań za przejęte pod te inwestycje nieruchomości.

Spotkanie jest kontynuacją narady wojewodów z 25 maja 2016 r., w której uczestniczył ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Jej celem była wymiana doświadczeń i omówienie problemów z zakresu prowadzenia postępowań dotyczących inwestycji infrastrukturalnych oraz dyskusja nad ich usprawnieniem.

Duże zainteresowanie ze strony uczestników, zaowocowało kontynuacją tej formuły spotkań.

(mib.gov.pl)
 

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami