Na bezpłatne szkolenia można się zarejestrować za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.nfosigw.gov.pl/.

Spotkania, przygotowujące potencjalnych beneficjentów do złożenia właściwie wypełnionego wniosku na konkurs, odbędą się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych, a także opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych – to przedsięwzięcia, które będą mogły być dofinansowane w ramach trzeciego naboru PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 28 października do 30 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju przyszłego roku.

Trzy typy projektów obejmuje Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, których poziom współfinansowania może wynosić maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Są to: wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1); rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2), a także inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych (3).

Od 28 października 2016 r. o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.

Do rozdysponowania przewidziano w sumie 104,2 mln zł, z czego 50 mln dla pierwszego rodzaju projektów, tyle samo dla drugiego rodzaju, a 4,2 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

Szczegóły trzeciego naboru dla Działania 2.5:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/